Några av våratjänster vi erbjuder

Tjänster

Vi har samarbetspartners inom ventilation, rör, kyla, och bygg, både entreprenörer och konsulter.

Styr- och övervakning

Projektering, programmering, installation, driftsättning, service och underhåll.

EL

Installation, driftsättning, service och underhåll.

Vent, värme & kyla

Projektering och installation.

Fjärr- övervakning

Fastighets drift avseende värme, kyla och ventilation.

Energi rådgivning

Genomgång av objektet och framtagning av förslag till förbättringar.
Några referensbilder